DE VRIJE KUNSTENAAR

Religieus en politiek onafhankelijk orgaan voor de Nederlandsche kunstenaars, waarin opgenomen "De Brandarisbrief".

[#12254]
Four issues plus 1 extra-edition: illegally published: Year 1944: 1 Dec.; Year 1945: 1 Maart, 1 April, & April-Issue. Added: Extra Nummer
Manifest aan het Nederlandse volk, Juli 1944. Together with the
post-war continuation: Year 4: Nos. 1-18 (= last publ.). Amsterdam, 5 Mei, 1945 - 14 Mrt. 1946. Added: Manifest
Aan de Kunstenaars van Nederland (27 pp.), and Mededelingen (Ned. Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars). No. 1, Maart 1946 (4 pp.).
Organ of the Artists' resistance group of Gerrit Jan van der Veen, which was functional in the production of false identity cards and responsible for the raid on the Registry Office. Winkel: 1019.Tog. 4 issues, 8 pp. each, plus 1 extra: illegally published. Together with the very rare post-war continuation, with contribs. by Paul F. Sanders, L.P.J. Braat, Hildo Krop, Sandberg, Nico Rost. Some headlines: "Zuiverings-Tumult", "Kunst en Overheid", "Waarheen met de omroep?", "De Opera te Amsterdam".