DE KRASSER

[#18498]
Number 3, n.d. Stapled, 21 x 29.5 cm.
Edited by Han Koster, Vlissingen, with texts and drawings and cartoons, signing Hako. "De meeste kinderen leren dat de plooien rond de mond van hun moeder genegenheid uitdrukt. De diensten voor Autisme zijn dit jaar volledig gedemilitairiseerd."