LYNX

Maandblad van het Haags Provotariaat.

[#18541]
Nos. 2-3 (from 3 published). (Den Haag) 1966-1967
- number 2, 27 oktober 1966. 21,5 x 14 cm, 40 pp.(with name of previous owner in handwriting).
- number 3: 42,5 x 30 cm, 12 pp.
Werkgroep "Haagse Happening". Contrib. Robert van Gemert, Barney (drawings), Anton Venselaar, Dolf Hartsuiker, A.van der Weele. J. de la Rie, Peter Walraven, with satirical drawings, photomontages, etc.