HET WOORD

Maandblad voor de Nieuwe Nederlandse Letterkunde.

[#6908]
Years 1-3 (all publ.). Amsterdam, 1945/46-1948/49. Original wrappers; together 22 issues.
Ed. by Koos Schuur, Nico Verhoeven, Bert Voeten, Gerard Diels, Jan G. Elburg, Ferd. Langen (i.e. E. Pannekoek), Hans Redeker, a.o.; with contribs. of Vestdijk, Engelman, Achterberg, Kouwenaar, H. Haasse, a.o.; one of the major literary journals after the war.